New Cornet Obolensky

Informacje

Inne cechy

O koniu

Stanówka Ogierem New Cornet Obolensky ,ogier z duż apotega skoku i dużą siłą ,zrównoważony psychicznie ,do obejrzenia potomstwo na miejscu